De Muurkrant

Untitled Document
Untitled Document
Nu al 6 nieuwe Column verhalen in de Column pagina. Check ze uit !!!
Wietske Gradstein schrijft voor de Muurkrant elke maand een nieuwe
column en er staan er al 5 voor U om te lezen. Intresante verhalen over
van alles en nog wat, en up-to-date met het gebeuren in Nederland.
Remembrance Day November 11, 2013, 11 am
                         
Its that time of the year again.
Please take a moment to reflect on our fallen heroes.
RIP
Prins Friso overleden.
Zijne Majesteit de Koning deelt met groot leedwezen mede dat vanochtend Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso Bernhard Christiaan David, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag is overleden op 44-jarige leeftijd.
Prins Friso is overleden aan complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeval op 17 februari 2012 in Lech, Oostenrijk.
 
Na behandeling op de intensive care van het Landeskrankenhaus in Innsbruck werd de Prins begin maart 2012 overgebracht naar het Wellington ziekenhuis in zijn woonplaats Londen. Sinds november 2012 vertoonde Prins Friso tekenen van zeer gering bewustzijn ("minimal consciousness"), een toestand waarin zich sindsdien geen veranderingen hebben voorgedaan. Begin juli 2013 werd hij overgebracht naar Paleis Huis ten Bosch.
 
De Koninklijke Familie dankt allen die voor Prins Friso hebben gezorgd zeer hartelijk voor de uitstekende en toegewijde verzorging. 

 

Doden Herdenking op de Dam 4 Mei, 2013 met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima

Beste mede-Nederlander,

Sinds 21 september 2009 moeten Nederlanders die een nieuw paspoort nodig hebben, in persoon verschijnen bij de Nederlandse Ambassade in Ottawa. Indiening van paspoortaanvragen bij de Honorair Consuls in Fredericton, Montreal, Quebec en Halifax behoort niet meer tot de mogelijkheden. De Ambassade in Ottawa overweegt in de tweede helft van oktober 2013 opnieuw vingerafdrukken op te halen met een mobiel aanvraagstation. Gedurende deze pilot zullen aanvragers gedurende 2 dagen, op een tevoren afgesproken datum op het consulaaten in Halifax in de gelegenheid worden gesteld paspoortaanvragen in te dienen. Vingerafdrukken worden daarbij afgenomen met het mobiele aanvraagstation. Hiervoor zal vanuit de Nederlandse Ambassade in Ottawa een medewerker op het consulaat aanwezig zijn om aanvragen in ontvangst te nemen en vingerafdrukken af te nemen. Zodra de aanvraag is verwerkt, zullen de nieuwe paspoorten per aangetekende post naar het huisadres van de aanvragers worden gezonden.
Nederlanders die een paspoort willen aanvragen, kunnen in overweging nemen te wachten tot een nader te bepalen datum in oktober. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de pilot kunt u voor 01 oktober 2013 een mail sturen naar OTT-CA@minbuza.nl  Gelieve geen contact op te nemen met de Honoraire Consul. Hoe eerder u interesse toont des te groter is de kans dat uw verzoek kan worden gehonoreerd. Bij veel aanvragen zullen helaas mensen moeten worden teleurgesteld. Bij onvoldoende belangstelling wordt het bezoek geannuleerd. Aan de pilot en de paspoortaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Dear fellow Dutch Citizens,
As of September 21, 2009 Dutch citizens who require a new passport have to apply in person at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ottawa.  Since then, applying in person at the offices of the Honorary Consuls in Fredericton, Montreal, Quebec and Halifax is no longer possible. In October 2013 the Embassy in Ottawa may again use the mobile equipment for taking fingerprints for passport applications. During this two-day pilot, Dutch citizens will have the opportunity to submit passport applications in Halifax on a date in the second halve of October.. An employee of the Embassy in Ottawa will travel to the consulat to receive passport applications and take fingerprints using the mobile equipment. After processing the applications, the new passports will be sent to you by registered mail.
Dutch citizens in Eastern Canada who wish to apply for a passport in Ottawa may consider participating in October. If you are interested to participate in the pilot, please send an email to OTT-CA@minbuza.nl before October 1, 2013.  Please do not contact your local office of the Honorary Consul.  You may participate on a first registered, first served base. In case of great interest, people may have to be disappointed. In case of insufficient interest for the pilot, the pilot will be cancelled. No rights can be derived from this pilot or the passport applications. 

 

Latest news Dutch Connection Soccer Team:

New Jersey's sponsored by Amsterdam Inn & Suites have been ordered and are now ready. Below a copy of our new shirts and a new logo size. 


Untitled Document